Sản xuất bánh kẹo

Phân phối hàng tiêu dùng
bia

thông tin liên hệ
Ông Lê Ngọc Minh
Hotline ( 24/7 )
01222 735 528 - (0263) 3883847

SẢN XUẤT BÁNH KẸO

Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Vòng Mè
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu
Bánh Trung Thu

PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG

Bia Sài Gòn
Bia Sài Gòn
Heineken
Heineken
Coca Cola
Coca Cola
Pepsi
Pepsi
Vina Acecook
Vina Acecook
Dầu ăn Trường An
Dầu ăn Trường An
Dầu Vocarimex
Dầu Vocarimex
Nước nắm Nam Ngư
Nước nắm Nam Ngư
Bia Sư Tử
Bia Sư Tử
Aj Moto & Aji ngon
Aj Moto & Aji ngon