Sản xuất bánh kẹo

Phân phối hàng tiêu dùng
bia

thông tin liên hệ
Ông Lê Ngọc Minh
Hotline ( 24/7 )
01222 735 528 - (0263) 3883847

nước ngọt

Red Bul
Red Bul
Coca Cola
Coca Cola
Pepsi
Pepsi
Dr. Thanh
Dr. Thanh