Sản xuất bánh kẹo

Phân phối hàng tiêu dùng

bia

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Lê Ngọc Minh
Chức vụ: Hotline ( 24/7 )
Di động: 01222 735 528
(0263) 3883847
Điện Thoại:
(0263) 3883847 - Hotline: 01222 735 528
Fax:
Địa chỉ:
Tổ Dân Phố 2D, Thị Trấn Đa Tẻh, Lâm Đồng
Thông tin công ty
Cơ Sở Bánh Minh Thảo
Địa chỉ:
Tổ Dân Phố 2D, Thị Trấn Đa Tẻh, Lâm Đồng
Điện thoại:
(0263) 3883847 - Hotline: 01222 735 528
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường